Wiele z opublikowanych w XIX i na początku XX wieku materiałów archiwalnych nie przetrwało w oryginale kolejnych wojen i powstań, pozostając do badań jedynie w formie edycji drukowanej. Tym ważniejsze może się wydawać (także i dzisiaj) przygotowywanie edycji źródłowych. Jednakże badając ziemie wschodnie dawnych województw Rzeczypospolitej napotykamy często na sytuację odwrotną, zachowany materiał źródłowy (nieraz pokaźny) jest jedynym świadectwem, pozostałością po dziełach, obiektach, ludziach, do których się odnosi. Taka sytuacja szczególnie często dotyczy kościołów i klasztorów znajdujących się na terenach dawnych województw: ruskiego, bełskiego, wołyńskiego czy podolskiego. Po kasatach klasztorów na terenach odłączonych od Polski po roku 1945 repatriowani zakonnicy zabierali ze swych klasztorów najcenniejsze dla nich przedmioty: cudowne wizerunki, sprzęty i szaty liturgiczne, obrazy, rzeźby, czasem elementy ołtarzy, ale także archiwalia, czyli całą mikrohistorię swojej placówki i zakonu. Oddawana do rąk czytelników książka o. Aleksandra Krzysztofa Sitnika OFM jest właśnie zbiorem takich okruchów historii, które trafiły do zasobu Archiwum Prowincji oo. Bernardynów w Krakowie, a są tym cenniejsze, że w owym archiwum zachowały się źródła tylko z terenów dawnego zaboru austriackiego, dotyczące dziewięciu klasztorów bernardyńskich opisanych w publikacji: Lwów, Brzeżany, Fraga, Gwoździec, Krystynopol, Leszniów, Sambor, Sokal i Zbaraż.

dr Agata Dworzak

z Wprowadzenia

str. 406, format 146 x 210 mm, oprawa miękka


 

Spis treści

Wprowadzenie

  1. Inwentarze klasztoru i kościoła bernardynów we Lwowie z czwartej ćwierci XVIII wieku
  2. Inwentarze klasztoru i kościoła klasztornego bernardynów w Brzeżanach z lat 1781–1848
  3. Inwentarze klasztoru oo. Bernardynów we Fradze z lat 1785-1826
  4. Inwentarze kościoła i klasztoru bernardynów w Gwoźdźcu z 1855 roku
  5. Inwentarze klasztoru i kościoła bernardynów w Krystynopolu z lat 60. i 70. XVIII wieku
  6. Inwentarze klasztoru oo. Bernardynów w Leszniowie z lat pięćdziesiątych XIX wieku
  7. Inwentarze klasztoru oo. Bernardynów w Samborze z lat 50 XIX wieku
  8. Inwentarze klasztoru oo. Bernardynów w Sokalu z lat 20 i 30 XIX wieku
  9. Inwentarze klasztoru oo. Bernardynów w Zbarażu z lat 80 XVIII wieku

Słownik używanych w inwentarzach trudniejszych terminów