CALVARIANUM
Wydawnictwo oo. Bernardynów

34-130 Kalwaria Zebrzydowska
ul. Bernardyńska 46
NIP: 5511696436

Biuro
30-960 Kraków, ul. Bernardyńska 2
skr. poczt. 765
tel. (012) 422-16-50
fax (012) 432-22-30
tel. 505-557-777

Nasze książki można zakupić również w księgarni:

Klasztor OO. Bernardynów
Księgarnia klasztorna
ul. Bernardyńska 46
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
Tel. kom. 0608 862 825
Tel./fax (33) 876 55 25

Formularz kontaktowy