Bernardyni na kieleckiej Karczówce. Historia klasztoru bernardynów i kościoła pw. św. Karola Boromeusza na Karczówce w Kielcach w latach 1624-1631-1864-1914

o. dr hab. Aleksander Krzysztof Sitnik OFM

Kościół pw. św. Karola Boromeusza na Karczówce w Kielcach powstał w latach dwudziestych XVII stulecia jako jeden z wielu ośrodków życia zakonnego polskich bernardynów. Nie zdobył on nigdy wysokiej rangi w środowisku bernardyńskim, z biegiem czasu zaczął jednak odgrywać ważną rolę w życiu religijnym regionu kieleckiego, pomimo istnienia w mieście innych ośrodków duszpasterskich. Niniejsza dysertacja obejmuje lata 1624-1631 – 1864-1914, a więc od czasu ufundowania przez biskupa krakowskiego Marcina Szyszkowskiego kościoła pw. św. Karola Boromeusza, poprzez przekazanie fundacji bernardynom, kasatę dokonaną przez rosyjskie władze zaborcze, aż do śmierci ostatniego bernardyna kieleckiego – stróża Karczówki – Kolumbina Tomaszewskiego.

format: 165 x 235 mmstr. 160, w tym 27 str. zdjęć