C A L V A R I A N U M

WYDAWNICTWO OO. BERNARDYNÓW
w Kalwarii Zebrzydowskiej

Wydawnictwo istnieje od 1971 roku. Wydało w tym czasie kilkaset pozycji książkowych, a także kalendarzy i pocztówek. Jak wskazuje sama nazwa „Calvarianum” szczególną rolę przywiązuje do wydawania literatury dla pątników kalwaryjskich i innych miejsc pielgrzymkowych, a także podejmuje tematykę franciszkańską i historyczną, związaną z życiem zakonu i prowincji. Wydawnictwo wydaje także książki o różnej tematyce dla szerszego kręgu odbiorców, służących do pogłębienia wiedzy religijnej. Pokaźny dział stanowią także pozycje kaznodziejskie i z zakresu Pisma św. Szczególną uwagę zwracamy na osobę Jana Pawła II, który od dzieciństwa związany był z Sanktuarium Kalwaryjskim. Wśród wielu propozycji można znaleźć szereg wydań albumowych i ilustrowanych pozycji dla dzieci. Nie brakuje też książek z zakresu nauki, kultury, poezji i sztuki. Wszystkie propozycje zostały podzielone wg. zamieszczonego po lewej stronie katalogu tematycznego oraz wg autorów. Nowości wydawnicze są umieszczane w specjalnym katalogu.