Najnowszy numer „Przeglądu Kalwaryjskiego” 25/2021 powstawał w roku beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Róży Czackiej, która dokonała się 12 września w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Z tego względu cieszy nas fakt, że do grona jego współtwórców dołączył ks. bp Andrzej F. Dziuba wraz ze swoim artykułem dotyczącym nauczania błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego nt. Ojczyzny, państwa i praw człowieka. Ponadto, jak zwykle, polecamy szerokie spektrum zagadnień z zakresu nauki katolickiej, filozofii i teologii, począwszy od obecności Kościoła katolickiego w świecie nowych mediów, poprzez Józefa Tischnera filozofię spotkania, naukową ocenę argumentacji kalam, analizę graduału Domine, Dominus noster, interpretację przedstawień plastycznych sceny Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie czy egzegezę tekstu Rdz 22,1-19 (ofiara Abrahama). Całość tomu uzupełniają jeszcze: przesłanie i eklezjalny charakter objawień maryjnych, posoborowe spojrzenie Kościoła na judaizm, konstatacja dotycząca Polskiej Jerozolimy, historyczny wywód o staropolskim okresie bernardynów kazimierskich, wykład inauguracyjny dotyczący ikonograficznych inspiracji osobą św. Józefa z Nazaretu oraz sprawozdanie z aktywności pedagogiczno-naukowej Wyższego Seminarium Duchownego oo. Bernardynów za rok akademicki 2020/2021.

o. Franciszek Salezy Artur Nowak OFM
redaktor

ISSN 1234-6004

str. 448, format 165 × 235 mm, oprawa miękka


SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY

 • Bp Andrzej F. Dziuba – Ojczyzna, państwo, prawa człowieka. Z nauczania kard. Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski
 • Anna Kamińska – Kościół katolicki w świecie nowych mediów
 • Andrzej Tarchała OFM – Das menschliche Drama. Józef Tischners Philosophie der Begegnung
 • Franciszek Salezy Artur Nowak OFM – Współczesna nauka a kalam argument
 • Tarsycjusz Jędrzej Bukowski OFM – Graduał “Domine Dominus noster” w świetle wybranych rękopisów Authenticum Fontium Gregorianorum oraz polskiej tradycji bernardyńskiej z XV wieku
 • Efrem Andrzej Obruśnik OFM – Jakże się to stanie? Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie w ikonografii
 • Bartłomiej Cyryl Kowalczyk OFM – Quando Dio sembra rinnegare la sua promessa — analisi esegetica di Gen 22,1-19
 • Bogusz Stanisław Matuła OFM – Przesłanie w Kościele, dla Kościoła i od Kościoła: eklezjalny wymiar objawień maryjnych na przykładzie wydarzeń z Lourdes i Fatimy
 • Romuald Henryk Kośla OFM – Le linee essenziali della teologia cristiana dell’iudaismo
 • Stanisław Narcyz Klimas OFM – Kalwaria Zebrzydowska – La Gerusalemme Polacca. 400 anni dalla sua esistenza (fig. 1)
 • Aleksander Krzysztof Sitnik OFM – Bernardyni kazimierscy w okresie staropolskim
 • Aleksander Krzysztof Sitnik OFM – Archanioł Nawój OFM, Pamiętnik (1920-1941)
 • Aleksander Krzysztof Sitnik OFM – Wacław Ubald Tłubicki (zm. 1788), bernardyn, potem reformat, prowincjał prowincji pruskiej reformatów, teolog ascetyczny

WYKŁADY INAUGARYCYJNE

 • Cyprian Janusz Moryc OFM – Święty Józef z Nazaretu w ikonografii nowożytnej i współczesnej. Źródła inspiracji, niedościgłe wzorce, popularne motywy, konteksty franciszkańskie

BLISKIE SPOTKANIA Z FILOZOFIĄ

 • Franciszek Salezy Artur Nowak OFM – Ludzkie życie – jego pochodzenie i czasowa perspektywa
 • Franciszek Salezy Artur Nowak OFM – Czy śnieg jest biały?

SPRAWOZDANIA

 • Anicet Piotr Gruszczyński OFM – Sprawozdanie z działalności pedagogiczno-naukowej Wyższego Seminarium Duchownego oo. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej za rok akademicki 2020/2021

RECENZJE

 • Bp Andrzej F. Dziuba – Recenzja książki “Autentyczność Bożego Grobu w Jerozolimie”
 • Bp Andrzej F. Dziuba – Recenzja książki “Wzrastać z Józefem”
 • Jerzy Flaga – Recenzja książki “Mikołaj Zebrzydowski (1553-1620) palatinus et capitaneus Cracoviensis, fundator et defensor Ecclesiae. W czterechsetną rocznicę śmierci”
 • Władysław Wyszowadzki – Recenzja książki “Morenita z Guadalupe”