Słowo wstępne Biskupa Płockiego

 

Miejsce to Synowi Mojemu i mnie będzie najprzyjemniejsze,

na którym pobożni, modląc się, szczególnie będą mili Synowi mojemu.

 

            Dzieje Skępego wraz z istniejącym tam klasztorem bernardynów niezwykle twórczo wpisane są w losy Polski i Polaków. Zakonnicy w brązowych habitach osiedlili się tutaj w 1498 roku dzięki późniejszemu biskupowi chełmskiemu Mikołajowi Kościeleckiemu. Jednym z pierwszych przełożonych klasztoru był bł. Władysław z Gielniowa, patron Warszawy. Od początku roztaczali w Skępem opiekę nad sanktuarium Matki Bożej – Pani Mazowsza, Ziemi Dobrzyńskiej i Kujaw.

            Podjęta przez bernardynów uboga posługa, w duchu św. Franciszka z Asyżu – średniowiecznego Biedaczyny – trwała owocnie do carskiej kasaty w 1864 roku. Ponownie została podjęta w 1933 roku, dzięki przychylności biskupa płockiego Antoniego Nowowiejskiego. Po raz kolejny bernardyni przymusowo opuścili klasztor w czasie drugiej wojny światowej, aby rozpocząć pracę duszpasterską w 1945 roku, która owocnie trwa do dzisiaj.

            Skępe stanowiło wyjątkowe miejsce wielu znaczących wydarzeń kościelnych i patriotycznych. Jedną z nich była koronacja cudownej figury Matki Bożej Skępskiej koroną papieską 18 maja 1755 roku przez biskupa chełmińskiego Fabiana Pląskowskiego. W tym roku przeżywamy 260. rocznicę tego wydarzenia, które pięknie się wpisuje w ogłoszony przez Papieża Franciszka Rok Życia Konsekrowanego. To spotkanie się w Skępem rzeczywistości narodowych, kulturalnych i religijnych wywarło niezatarte piętno na miejscowość i okolicę, i dziś przyczynia się do jego dalszego rozwoju.

            Gratuluję wydania opracowania poświęconego bernardyńskiemu sanktuarium maryjnemu w Skępem. Jest to znaczący przyczynek do jego poznania. Życzę Czytelnikom, aby książka ta pozwoliła głębiej poznać dzieje sanktuarium, a poprzez nie kolejne wątki wielorakiej roli chrześcijaństwa na Ziemi Dobrzyńskiej.

            Płock, dnia 14 stycznia 2015 roku

+ Piotr Libera

 Biskup Płocki

                                  Spis treści

 

Słowo wstępne biskupa płockiego Piotra Libery

Wstęp prowincjała bernardynów Jarosława Kani OFM

Wprowadzenie gwardiana i kustosza sanktuarium Matki Bożej Skępskiej Dobromiła Marii Marka Godzika OFM

 

Patrycja Gąsiorowska

Polska Akademia Nauk w Krakowie 

Kościeleccy – fundatorzy i dobrodzieje klasztoru bernardynów w Skępem

 

Aleksander Krzysztof Sitnik OFM

WSD oo. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej

Dzieje kultu Matki Bożej w sanktuarium oo. Bernardynów w Skępem, XV-XXI w.  

 

Zdzisław Gogola OFMConv

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Bł. Władysław z Gielniowa jako wzór poszukiwania nowych dróg nauczania

 

Piotr Śliwiński

Koszalin

Historia klasztoru bernardynów skępskich od początku fundacji do czasów współczesnych

 

Bogumiła Jadwiga Rouba

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Polichromie kościoła klasztornego w Skępem

 

Cyprian Janusz Moryc OFM

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Ikonografia błogosławionego Władysława z Gielniowa