Głoszenie słowa Bożego w Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej po Soborze Watykańskim II – wydawnictwo CALVARIANUM

Studium historyczno – homiletyczne

Podjęty w książce problem można zamknąć w pytaniu: „Jakie wyjątkowe cechy głoszeniu słowa Bożego nadaje sanktuarium w  Kalwarii Zebrzydowskiej?” Tekstami źródłowymi dla niniejszej rozprawy są kroniki klasztoru, księgi tematów kazań, a także zachowane teksty kazań i homilii. Owocem przeprowadzonych badań jest usystematyzowanie informacji o posłudze słowa w omawianym sanktuarium. Badania te wykazały ogromny udział sanktuarium w pełnieniu tej fundamentalnej dla istnienia Kościoła posługi. Uwidocznione też zostało bogactwo przepowiadania w tym miejscu. Jako cel pracy postawiono stworzenie zarysu kaznodziejstwa w sanktuarium w Kalwarii od zakończenia Soboru Watykańskiego II do roku 2020.

Rozprawa doktorska “Głoszenie słowa Bożego w Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej po Soborze Watykańskim II” napisana na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, w Katedrze Homiletyki i Komunikacji Religijnej, pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Henryka Sławińskiego.

 

Szczegóły:

  • autor: Egidiusz Jarosław Włodarczyk OFM
  • wydawnictwo: CALVARIANUM
  • rok wydania: 2022
  • oprawa: miękka
  • format:
  • numer ISBN: 978-83-63440-93-0
  • kod EAN: 9788363440930
  • dodatkowe informacje:

 

Calvarianum darmowa dostawa od 150zł