Dwudziesty szósty numer „Przeglądu Kalwaryjskiego” otwiera artykuł ks. bpa Andrzeja Dziuby dotyczący duchowości maltańskiej i praktycznych sposobów ochrony wiary promowanych przez Zakon Szpitalników Św. Jana. Na łamach czasopisma znajdziemy również filozoficzne dysertacje nt. działalności wychowawczej Demokryta i sofistów oraz ograniczeń, z jakimi boryka się współczesna nauka z konieczności posługująca się zasadą naturalizmu metodologicznego w kontekście wyzwań, jakich dostarcza teologia. Biblijne wyjaśnienie tekstu Rdz 22,15-18 i traktat o teologicznych podstawach pośrednictwa Najświętszej Maryi Panny poprzedza ciekawy opis żydowskich zwyczajów noszenia filakterii i frędzli, od ich genezy do czasów początków chrześcijaństwa. Następna w kolejności dysertacja pozwala z zupełnie nowej, tzn. duchowej perspektywy (mowa będzie o duchowości franciszkańskiej) spojrzeć na postać Mikołaja Zebrzydowskiego. Blok artykułów uzupełniają dwie interpretacje: pierwsza – dotycząca przedstawień plastycznych sceny Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie i druga – jednego z leżajskich obrazów o tematyce hagiograficznej. Nasz rocznik uzupełniają jeszcze: sprawozdanie z aktywności pedagogiczno-naukowej Wyższego Seminarium Duchownego oo. Bernardynów za rok akademicki 2021/2022 i kilka recenzji.

o. Franciszek Salezy Artur Nowak OFM
redaktor

ISSN 1234-6004

str. 384, format 165 × 235 mm, oprawa miękka


SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY

 • Bp Andrzej F. Dziuba – Duchowość i praktyka „tuitio fidei” w Zakonie maltańskim
 • Feliks Stanisław Marchewka OFM – Wychowawcza działalność Demokryta i sofistów
 • Franciszek Salezy Artur Nowak OFM – Granice poznania a „Bóg luk”
 • Bartłomiej Cyryl Kowalczyk OFM – La seconda apparizione dell’angelo ad Abramo in Gen 22,15-18. La questione della natura redazionale del testo citato
 • Piotr Kaczmarek – Teologiczne podstawy pośrednictwa Najświętszej Maryi Panny
 • Tobiasz Jakub Strzelecki OFM – ,,Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle w płaszczach” (Mt 23,5). Filakterie i frędzle w kulturze starożytnego Izraela w kontekście wypowiedzi Jezusa w Mt 23
 • Aleksander Krzysztof Sitnik OFM – Mikołaj Zebrzydowski – franciszkańska dusza
 • Efrem Andrzej Obruśnik OFM – Duch Święty zstąpi na Ciebie. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie w ikonografii
 • Efrem Andrzej Obruśnik OFM – Ekspansja Zakonu Franciszkańskiego. Przyczynek do badań bernardyńskiego malarstwa w XVII wieku

BLISKIE SPOTKANIA Z FILOZOFIĄ

 • Franciszek Salezy Artur Nowak OFM – Wyjątkowa Matka Ziemia…
 • Franciszek Salezy Artur Nowak OFM – Czy możliwe jest globalne ochłodzenie?

SPRAWOZDANIA

 • Anicet Piotr Gruszczyński OFM – Sprawozdanie z działalności pedagogiczno-naukowej Wyższego Seminarium Duchownego oo. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej za rok akademicki 2021/2022

RECENZJE

 • Bp Andrzej F. Dziuba – Recenzja książki “Przeoraty – baliwaty – komandorie. Zakon św. Jana Jerozolimskiego i jego placówki na terenie Polski”
 • Bp Andrzej F. Dziuba – Recenzja książki “Teatro, personaje y discurso en el Siglo de Oro”
 • Piotr Kaczmarek – Recenzja książki “Badacz i znawca religii przeszłości i doby współczesnej ks. prof. dr hab. Tadeusz Dajczer (1937-2009)”
 • Piotr Kaczmarek – Recenzja książki “Słownik polskich teologów katolickich 2004-2013”
 • Aleksander Krzysztof Sitnik OFM – Recenzja książki “Świat rzeczy, pokarmów i napojów bernardyńskich w XVIII i na początku XIX wieku”
 • Regis Norbert Barwig – Recenzja książki “Homilie. Z nauczania pasterskiego 2019-2020”
 • Rafał Tomoń – Recenzja książki “Prymas – kanclerz – patron. Kardynał Stefan Wyszyński”
 • Jerzy Flaga – Recenzja książki “Obrzędy i zwyczaje Wielkiego Tygodnia i okresu paschalnego w prawie Kościoła łacińskiego”