Ze Wstępu

Do nich dopisujemy Kronikę  bernardynów w Polsce  pióra o. Cypriana Damirskiego.  Określona jest datami 1453-1651, ale autorską kroniką jest w latach 1637-1651.  Została ona już, pośród innych tekstów,  wydana  we Lwowie w 1874 r. przez o. Sadoka  Barącza  w książce pt. „Pamiętnik zakonu Wielebnych Ojców Bernardynów w Polscze”. Teraz ukazuje się  samodzielnie, w przekładzie  o. Kazimierza Żuchowskiego z łaciny na język polski.  Jest spełnieniem życzeń tych, którzy domagali się lepszego   wydania kroniki. Nie jest kroniką jednego klasztoru, ale kroniką prowincji i zakonu w Polsce. Autor odnotowuje wydarzenia z historii Polski i historii Kościoła w Polsce. Arcyważna  dla dziejów kultu św. Jana z Dukli.  Wystawia także  znakomite świadectwo jej autorowi o. Cyprianowi Damirskiemu.

Jeszcze nie tak dawno w środowiskach historycznych mówiono o kryzysie publikacji  źródeł. Patrząc na kilka wymienionych przykładów, i to tylko z jednego środowiska,  można powiedzieć, że został on przezwyciężony. Prezentowana książka jest tego potwierdzeniem. Tekst został wydany w języku polskim,   tym samym stał się dostępny także dla tych, którzy nie znają języka Rzymian.

ks. prof. dr hab. Jacek Urban

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

 

str. 170, format 165  x 235 mm, oprawa twarda

przetłumaczył o. Kazimierz Żuchowski OFM