Dr Aleksander Krzysztof Sitnik OFM przedstawił w niniejszym opracowaniu żywotność placówki duszpasterskiej w Łęczycy. Chociaż praca obejmuje lata 1946–2016 i jest przygotowywana z myślą o jubileuszu tego klasztoru, to trzeba wspomnieć, że jego początki sięgają 1632 roku. Publikacja o. Sitnika stanowi cenny wkład nie tylko w dzieje klasztoru łęczyckiego, ale i w historię bernardynów na ziemiach polskich. Obfitość źródeł wykorzystanych przy jej przygotowaniu oraz umiejętna ich eksploracja przez autora, którego warsztat historyka Kościoła niejednokrotnie mogliśmy już podziwiać, zaowocowały rzetelnym opracowaniem tematu. Otrzymaliśmy solidną monografię klasztoru łęczyckiego w trudnym okresie powojennym. Została w niej ukazana duszpasterska troska zakonników o klasztor i kościół, a przede wszystkim o powierzoną ich pasterskiej opiece ludność. Z tego zadania wywiązywali się dobrze – od XVII wieku do kasaty w 1864 roku. Ich obecna działalność, którą zapoczątkowali w 1946 roku, jest zaś nie do przecenienia.

ks. dr hab. Tomasz Moskal

str. 256 (w tym fotografie 30 str.), format 146 x 210 mm

 

 

W 70. rocznicę rewindykacji

klasztoru oo. Bernardynów w Łęczycy

 

Spis treści

Słowo wstępne biskupa ordynariusza łowickiego prof. dra hab. Andrzeja F. Dziuby

Przedmowa prowincjała bernardynów Jarosława Kani OFM

Summary

Zusammenfassung

Wstęp

Rozdział I. Rewindykacja klasztor

Rozdział II. Remonty obiektów klasztorno-kościelnych

Rozdział III. Źródła utrzymania

Rozdział IV. Duszpasterze

Rozdział V. Zwyczajna działalność duszpasterska

Rozdział VI. Nadzwyczajne formy działalności

Zakończenie

Bibliografia

Dodatek