Kazania okolicznościowe, które wygłosili najwięksi Pielgrzymi Sanktuarium Kalwaryjskiego m.in.: Ojciec Święty Jan Paweł II, kard. Franciszek Macharski oraz Biskupi i Kapłani Goście. Kazania zebrał o. Władysław Waśko OFM.

red.: Fidelis Maciołek OFM, Stanisław Rospond CM

str. 558, format 170×24 mm