Za wielką łaskę i zaszczyt poczytuję sobie to, iż od ośmiu lat za zgodą przełożonych mogę sprawować opiekę nad przewodnikami kalwaryjskimi oraz kierownikami asyst i orkiestr, za możliwość głoszenia dla nich co roku rekolekcji na Zesłanie Ducha Świętego, za spotkania opłatkowe i te indywidualne w wielkie odpusty kalwaryjskie oraz w ciągu całego roku. Pod wpływem tego doświadczenia zrodziła się myśl, by dla przyszłych pokoleń zachować wszelkie wiadomości dotyczące tej wyjątkowej formy pielgrzymowania „na Kalwarię”. Materiał niniejszego opracowania oparty jest na ankietach wypełnianych przez przewodników, ich notatkach i wspomnieniach oraz wywiadach udzielanych do różnych czasopism (przeważnie do „Pielgrzyma Kalwaryjskiego”). (…)

Bez wątpienia przewodnicy kalwaryjscy, a także kierownicy asyst i orkiestr są wyjątkową grupą pielgrzymów, którą stanowią nie tylko mężczyźni, ale również kobiety. Sami pielgrzymując, przewodniczą innym pielgrzymom przybywającym do Kalwarii. Opiekują się nimi, przewodniczą swoim kompaniom na Dróżkach Pana Jezusa, Matki Bożej czy za zmarłych, będąc do ich dyspozycji przez cały czas. Prowadzą rozważania, modlitwy, śpiewy, objaśniając również wszystko, co dotyczy Kalwarii i dróżek. Są prawdziwymi przewodnikami dla pielgrzymów nie tylko w wielkie kalwaryjskie odpusty, ale także w zwykłe dni roku.

 z tekstu Od Autora

str. 544, format 165×235 mm, papier kredowy, oprawa twarda