Niniejsza praca dzieli się na cztery części. Pierwsza z nich jest wprowadzeniem w życie i twórczość św. Bonawentury. Część druga przedstawia eucharystyczne myśli z Księgi Sentencji (Liber Sententiarum). Część trzecia porusza argumenty zawarte w syntetycznym kompendium wiedzy teologicznej jakim jest Breviloquium. Ostatnia, czwarta część, analizuje eucharystyczną refleksję na podstawie dzieła o charakterze mistycznym – Kazaniu III z tomu Opera omnia św. Bonawentury.

str. 188, format 165×235 mm