Na kalwaryjskie wzgórze. Rozważania drogi krzyżowej – o. dr Anicet Gruszczyński OFM

Centrum chrześcijańskiej modlitwy jest zawsze Eucharystia. Jednak rozmaite nabożeństwa też mają do odegrania swoją rolę. Nie w znaczeniu, że można by było je z Eucharystią porównywać, lecz dlatego, że do niej prowadzą. Pomagają nam przylgnąć do Chrystusa, poznać i zrozumieć dzieło zbawcze, znaleźć w nim swoje miejsce. Pośród tych nabożeństw ważne miejsce zajmuje 14-stacyjna droga krzyżowa.
Pomocą w jego poprowadzeniu chce być niniejsza książeczka. Te siedem tekstów rozważań drogi krzyżowej wyrosło w ciągu lat z różnych potrzeb i powodów, te jednak zawsze były powiązane z żywymi sprawami Kościoła. Ich język i styl jest zbliżony do języka mówionego, nie zaś pisanego, gdyż mają być pomocą w odprawianiu drogi krzyżowej.
Rozważania te dedykuję sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej i pielgrzymom, z którymi dane było mi się tam modlić. Te chwile nauczyły mnie wartości drogi krzyżowej.
Pozostaje modlić się i życzyć, by te rozważania przyczyniały do pogłębiania wiary oraz przylgnięcia do naszego Zbawiciela.

Słowo od autora