Przedmiotem niniejszej książki br. Kazimierza Synowczyka, autora wielu publikacji, wielce zasłużonego dla pogłębiania badań nad duchowością franciszkańską i honoracką, jest przybliżenie postawy wdzięczności w życiu i pismach błogosławionego Honorata. Studium to, ukazujące się na zakończenie dziewięcioletniej nowenny w stulecie śmierci Koźmińskiego, obejmuje cztery rozdziały i zawiera rozważania na temat wdzięczności w pismach świętego Franciszka z Asyżu oraz ich ujęcie w Honoratowych refleksjach na temat Patriarchy Asyskiego. Kolejna część podejmuje prezentację postawy wdzięczności Koźmińskiego wobec Boga i ludzi.

Precyzyjne wyliczenia powodów do dziękczynienia zawarte w pismach Honorata znajdują ciekawe omówienie w pracy br. Kazimierza, który wskazuje na główne przedmioty wdzięczności: za stworzenie, odkupienie i nawrócenie oraz za powołanie do zakonu i dar kapłaństwa. Osobne miejsce zajmuje temat wdzięczności za opiekę Bożej Opatrzności i synowskiego zaufania okazywanego przez Honorata Matce Bożej. Końcowa partia książki poświęcona jest wezwaniu do wdzięczności, które ukazuje przeżywanie konsekracji zakonnej jako nieustannego hymnu na cześć Bożego miłosierdzia. Wdzięczność prowadzi bowiem do wielkodusznego ofiarowania się Bogu na wzór Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego.

Prezentowana praca w przystępny sposób referuje i komentuje Honoratową postawę wdzięczności, ożywianą duchem Biedaczyny, który każde dobrodziejstwo przyjmował z pokornym uniżeniem, uznając, że jedynie Bóg jest dobry i godzien wszelkiej chwały i czci. Zawarte w tej publikacji rozważania pomagają zrozumieć istotę wdzięczności i pobudzają do ufnego odkrywania, że we wszystkich okolicznościach życia należy zdobyć się na dziękczynienie Bogu, gdyż w ten sposób podejmujemy Jego wolę, jaką ma wobec nas (por. 1 Tes 5,18).

 

z Przedmowy

prof. dr hab. Andrzeja Derdziuka OFMCap

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

str. 164, format 140x 200 mm, oprawa twarda