Koniec wieku XIX, cały wiek XX oraz współczesność, naznaczone są szczególną ekspansją sekt o orientacji eschatologicznej, które skrzętnie wykorzystują dramatyczną sytuację współczesnego świata dla rozkrzewiania swojej ideologii. Liczne wojny, kataklizmy i katastrofy pojawiające się na świecie stają się doskonałym instrumentem aplikowania teorii o rychłym końcu świata. Wykorzystywanie ludzkiego zagubienia, niepokoju, frustracji, staje się podatnym gruntem do przyjmowania interesujących propozycji o przyszłym życiu w sielankowych warunkach.

Podejmując zagadnienie wizji państwa w nauce jehowitów, Autor pragnie dać odpowiedź na pytanie: jaka jest wizja państwa w nauce prezentowanej przez Świadków Jehowy?

str. 84, format 140×200 mm