W rozważaniach tych kaznodzieja prowadzi nas drogą Maryi od Nazaretu przez Ain-Karim, Betlejem, Egipt, Jerozolimę, aż pod krzyż, gdzie Maryja została nam dana jako Matka nas wszystkich.

str. 90, format 140×200 mm