W tomiku tym wiersze tematycznie skupiają się wokół powołania, święceń, prymicji oraz codziennych obowiązków kapłana, takich jak liturgia, chrzest, katechizowanie, prowadzenie rekolekcji, spowiadanie, udzielanie komunii św., sakramentu chorych itp. Stanowią zespół jednorodnych, wierszowanych notatek poety.

str. 190, format 120×170 mm