NAKŁAD WYCZERPANY

Życie św. Franciszka z Asyżu przedstawione w formie komiksu.