wydanie III

Monografia historyczna poświęcona św. Janowi z Dukli. Cennym uzupełnieniem monografii są mapki, tabela z wykazem miejscowości z oznakami kultu św. Jana. Nowością tego wydania są piękne zdjęcia przybliżające św. Jana oraz miejsca z nim związane.

str. 196, format 140 x 200 mm


 

ze Słowa wstępnego

Święty Jan z Dukli, odwieczny Patron, którego przybliżył Polsce w sposób szczególny Ojciec Święty Jan Paweł II, i to nie tylko przez dekret kanonizacyjny, ale przez miłość prostą i wierną, miłość wyrosłą z wiary w Chrystusa, która pogłębiała się po każdych odwiedzinach Dukielskiego kościoła i Pustelni, po każdej wędrówce śladami Świętego. (…)

Książka Święty Jan z Dukli jest naukowym dziełem dwóch polskich uczonych Ojców Bernardynów: Hieronima Wyczawskiego i Wiesława Murawca, którym należy się wdzięczność za trud ukazania św. Jana i roli jego środowiska zakonnego u początków tworzącej się lwowskiej metropolii kościelnej oraz opracowania dokumentacji, która umożliwiła kanonizację…

† Józef Michalik
Arcybiskup Metropolita Przemyski