Wprowadzenie

Ziemia Święta to arena, na której rozegrała się historia naszego zbawienia; to ta „piąta Ewangelia”, wyryta na niewielkiej przestrzeni naszego globu. Dlatego żaden wierzący nie jedzie tam jedynie po to, by coś zobaczyć i zwiedzić. Ta wyjątkowa ziemia zaprasza zawsze do medytacji i modlitwy. Pielgrzymka do ojczyzny Chrystusa powinna być zawsze przeżywana jak wędrowne rekolekcje. W tym właśnie pragnie służyć pomocą niniejszy zbiór kazań przyporządkowanych do dwudziestu najważniejszych miejsc świętych Nowego Przymierza. Będzie to zatem wędrówka śladami Jezusa i Maryi, od bazyliki Zwiastowania w Nazarecie, gdzie rozpoczęła się tajemnica Wcielenia, aż do kościoła Grobu Bogarodzicy, który jest świadkiem Jej szczególnego wywyższenia do chwały nieba.

Od razu zaznaczam jednak, że tych kazań czy też rekolekcji nie należy traktować jako rozważań stricte biblijnych. Owszem, w każdym kazaniu starałem się krótko nawiązać do określonego miejsca i wydarzenia, ale właściwe rozwinięcie wybiega zdecydowanie poza świat biblijny. Moim zamiarem było raczej ukazanie ponadczasowej prawdy teologicznej związanej z danym miejscem świętym, a także jej specyficznego odniesienia do życia w świecie naszej epoki. Dlatego rozważania te mają raczej charakter teologiczny i egzystencjalny. Dzięki temu jednak stają się one bardziej uniwersalne. Można je zatem czytać i rozumieć bez dokładnej znajomości teologii, historii i geografii biblijnej. Charakterystycznym rysem tych kazań jest także częste odniesienie do Ojców Kościoła, co wynika już z mojej specjalizacji. Starałem się wydobywać z nauki Ojców te wątki, które są aktualne dla ludzi każdej epoki. Z kolei spośród teologów współczesnych najczęściej powoływałem się na Benedykta XVI (kard. Josepha Ratzingera), który jest dla mnie wzorem uprawiania teologii oraz łączenia mądrości „starej” i „nowej”.

Oczywiście kazania te rodziły się podczas moich wyjazdów do Ziemi Świętej z grupami pielgrzymów w latach 2012-2015, ale nie tylko. Są one bowiem również owocem prawie dwudziestu serii rekolekcji i misji świętych, wygłoszonych w latach 2008-2016, w diecezjach: krakowskiej, tarnowskiej, bielsko-żywieckiej i kieleckiej. Odbijają one wreszcie moje piętnastoletnie doświadczenie zarówno duszpasterskie jak i naukowe. Przecież zarówno każdy kaznodzieja jak i teolog raz po raz dotyka tajemnic, które znalazły swoje historyczne wypełnienie bądź objawienie właśnie w Ziemi Świętej.

Pragnę w tym miejscu podziękować tym, z którymi wspólnie pielgrzymowałem po ojczyźnie Chrystusa i odkrywałem tajemnice zapisane w „piątej Ewangelii”. Dziękuję szczególnie tym, którzy swoimi pytaniami pobudzali mnie do głębszej refleksji i studiów, oraz tym, którzy udostępnili mi swoje zdjęcia do niniejszej publikacji.

 

Autor

str. 172, format 140×200 mm, wkładka ze zdjęciami (s. 18), oprawa miękka