NAKŁAD WYCZERPANY

Publikacja zawiera Drogę Krzyżową, Gorzkie Żale, Ewangelię św. Łukasza, rozważania oraz modlitwy i pieśni wielkanocne. Bardzo przydatna podczas nabożeństwa w kościele jak i do prywatnej modlitwy. Może też być nagrodą dla dzieci za pilne uczestnictwo w nabożeństwach.

str. 48, format 100×140 mm