Od Redakcji

Mijający rok 2020 był szczególny pod wieloma względami. Z jednej strony – stan zagrożenia epidemicznego, który ograniczył nasze bezpośrednie kontakty oraz możliwości współdziałania. Z drugiej – 100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II i naznaczona tą pierwszą sposobność jej świętowania. Większość jubileuszowych wydarzeń, jak pamiętamy, odbyła się w przestrzeni online. Wydając kolejny numer „Przeglądu Kalwaryjskiego” 24/2020 pragniemy dołączyć do tych obchodów i jednocześnie oddać hołd największemu z Polaków.

Czynimy to, pochylając się nad rozmaitymi aspektami filozofii i teologii chrześcijańskiej. W pierwszej kolejności mamy możliwość zapoznania się z dydaktyczną działalnością Sokratesa, następnie z jego, Platona i Arystotelesa koncepcją dobra. Kolejny ciekawy blok tworzą artykuły dotyczące Boga, wiary i poznania oraz ich relacji i wzajemnych powiązań. Znajdziemy tu również Dydyma Ślepego próbę zrozumienia Miłosierdzia Bożego, biblijną perspektywę ekumenicznych aspektów encykliki Ut unum sint oraz dogłębne wyjaśnienie ikonograficznych przedstawień ewangelicznej sceny zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie. Zauważyć należy również studium nt. uzależnienia młodzieży od Internetu i powiązanej z nim depresji, wykład inauguracyjny dotyczący priorytetów formacji ciągłej w Zakonie Braci Mniejszych oraz sprawozdanie z aktywności pedagogiczno-naukowej Wyższego Seminarium Duchownego oo. Bernardynów za rok akademicki 2019/2020.

 

Pozdrawiam franciszkańskim Pokój i Dobro.

Franciszek Salezy Artur Nowak OFM
redaktor

ISSN 1234-6004

str. 364, format 165×235 mm, oprawa miękka


SPIS TREŚCI

Od Redakcji

ARTYKUŁY

Feliks Stanisław Marchewka OFM

Dydaktyczna działalność Sokratesa

Andrzej Tarchała OFM

Sokratesa, Platona i Arystotelesa myślenie o Dobru – zarys stanowisk

Franciszek Salezy Artur Nowak OFM

Bóg i wiara a granice poznania – dylematy wzajemnych relacji

Andrzej Duk OFM

Bóg i wiara w myśli postmodernistycznej i klasycznej – delikatny zarys kilku problemów

Roland Marcin Pancerz OFM

Miłosierdzie Boże w ujęciu Dydyma Ślepego (313–398)

Maksym Adam Kopiec OFM

Alcuni aspetti principali dell’enciclica Ut unum sint in una prospettiva biblica

Anicet Piotr Gruszczyński OFM

„Półświeckie denominacje”. G.K. Chesterton o ideologiach

Leonard Hryniewski OFM

Poziom i struktura depresji a uzależnienie od Internetu uczniów bernardyńskiego liceum ogólnokształcącego w Łodzi – studium psychologiczne

Efrem Andrzej Obruśnik OFM

Ave, Gratia Plena. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie w ikonografii

Tomasz Zaucha

Opis koronacji Cudownej Figury Matki Boskiej z Dzieciątkiem w kościele Bernardynów w Rzeszowie w r. 1763

Aleksander Krzysztof Sitnik OFM

Wspomnienia brata zakonnego Kosmy Michała Borka, 1881–1962

 

WYKŁADY INAUGURACYJNE

Konrad Cholewa OFM

Priorytety formacji ciągłej w Zakonie Braci Mniejszych

 

BLISKIE SPOTKANIA Z FILOZOFIĄ

Franciszek Salezy Artur Nowak OFM

Rozwój nauki i kultury a chrześcijańskie zaangażowanie

 

SPRAWOZDANIA

Anicet Piotr Gruszczyński OFM

Celestyn Bartosz Cebula OFM

Sprawozdanie z działalności pedagogiczno-naukowej Wyższego Seminarium Duchownego oo. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej za rok akademicki 2019/2020

Aleksander Krzysztof Sitnik OFM

Sympozjum naukowe: Mikołaj Zebrzydowski (1553–1620), palatinus et capitaneus Cracoviensis, fundator et defensor Ecclesiae. W czterechsetną rocznicę śmierci

 

RECENZJE

Anicet Piotr Gruszczyński OFM

Recenzja książki Tajemnica Ojca. Wiara Apostołów. Współczesne gnozy

Franciszek Salezy Artur Nowak OFM

Recenzja książki Modne bzdury. O nadużywaniu pojęć z zakresu nauk ścisłych przez postmodernistycznych intelektualistów