Problematyka, niniejszej pozycji dotyczy historii leżajskiego Sanktuarium, przypadającej na cztery ostatnie dziesięciolecia XVI i na początek XVII wieku. Wpisano w nie dzieje bazyliki i klasztoru Ojców Bernardynów w Leżajsku, a także częściowo historię Leżajska, miasta położonego nad Sanem, które już przed 1524 rokiem traktowane było jako jedno z umocnień grodowych.

str. 208, format 165×235 mm