Pochyleni nad wielowiekową tradycją przeworskich bernardynów, którzy od pięć i pół wieku sprawują duchową i materialną opiekę nad dziedzictwem jednego z najstarszych bernardyńskich klasztorów w prowincji, do rąk Waszych oddajemy owoc pracy naukowców z wielu dziedzin i środowisk pod tytułem: Pięćset pięćdziesiąt lat obecności oo. Bernardynów w Przeworsku 1465-2015. Przyczyną sprawczą ukazania się obecnej publikacji stanowiącej dorobek naukowo-kulturowy stał się przeżywany w 2015 roku Wielki Jubileusz 550-lecia obecności oo. Bernardynów na ziemi przeworskiej. Jednym z owoców tegoż jubileuszu była zorganizowana przez: Klasztor oo. Bernardynów w Przeworsku, Wyższe Seminarium Duchowne w Kalwarii Zebrzydowskiej, Polskie Towarzystwo Teologiczne w Krakowie – oddział w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz Wyższą Szkołę Społeczno-Gospodarczą w Przeworsku, Konferencja Naukowa skupiająca obszerną tematykę niepublikowanych dotychczas zasobów wiedzy na temat życia i działalności przeworskich bernardynów.

o. Marceli R. Gęśla OFM, gwardian klasztoru

 

Książka wydana w formacie A5 ma 484 strony, w tym 84 ilustracje. Jest ona cennym naukowym przyczynkiem do historii zakonu franciszkańskiego, ale także ukazuje ogrom pokoju i dobra, jakie na przeworskiej ziemi do dziś zasiewają naśladowcy Biedaczyny z Asyżu.

 

 

 

Spis treści

 

Wprowadzenie gwardiana klasztoru przeworskiego o. Marcelego Ryszarda Gęśli OFM

 

 

Dominik Chucher, opat opactwa ojców Cystersów w Szczyrzycu

Kazanie wygłoszone 30 V 2015 roku w kościele oo. Bernardynów pod wezwaniem św. Barbary w Przeworsku na otwarcie sympozjum

 

Leszek Kisiel

Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Przeworsku

Przeworsk w okresie powstania w mieście fundacji klasztoru oo. Bernardynów

 

Stefan Gąsiorowski

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Polska Akademia Nauk

Dzieje Żydów w Przeworsku w okresie staropolskim

 

Patrycja Gąsiorowska

Instytut Historii PAN w Krakowie

Rafał Jarosławski fundator klasztoru bernardynów Przeworsku

 

Andrzej Bruździński

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Bernardyni w Przeworsku w okresie staropolskim

 

Krzysztof Witkowski

Muzeum Technik Ceramicznych w Kole

Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta Koła n. Wartą

Bernardyni przeworscy w okresie przedrozbiorowym według zapisów komemoracyjnych

 

Roland Prejs OFMCap

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Życie zakonne w Galicji w XIX i na początku XX w.

 

Edyta Chomentowska

Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce, KUL

Skład personalny klasztoru oo. Bernardynów w Przeworsku w świetle schematyzmów bernardynów prowincji galicyjskiej pw. Niepokalanego Poczęcia NMP z lat 1851-1918

 

Sławomir Brzozecki OP

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Klasztor Ojców Bernardynów w Przeworsku w czasie II wojny światowej

 

Aleksander Krzysztof Sitnik OFM

WSD oo. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej

Działalność bernardynów przeworskich po II wojnie światowej, 1944-2014

 

Marceli Ryszard Gęśla OFM

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,

WSD oo. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej,

Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Przeworsku

Udział klasztoru bernardyńskiego w Przeworsku w działalności misjonarzy bernardyńskich poza granicami kraju w latach 1974-2014

 

Agnieszka Fluda-Krokos

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

Dzieje biblioteki klasztornej oo. Bernardynów w Przeworsku – wstęp do badań

 

Irena Rolska

Katedra Historii Sztuki Średniowiecznej i Nowożytnej KUL

Malowane ołtarze w kościele oo. Bernardynów w Przeworsku

 

Szymon Maksymilian Wilk

Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie

Matka Boża Pocieszenia Przeworska – dzieje obrazu i kultu

 

Efrem Andrzej Obruśnik OFM

Muzeum Prowincji oo. Bernardynów w Leżajsku

Obraz św. Antoniego Padewskiego w kościele Ojców Bernardynów w Przeworsku

 

Dorota Biedrońska-Krówka, Rafał Kalinowski

Konserwatorzy zabytków w Krakowie

Historia kaplicy zwanej dziś kaplicą św. Antoniego w bernardyńskim kościele pod wezwaniem św. Barbary w Przeworsku, w świetle prac konserwatorskich oraz według źródeł

 

Cyprian Janusz Moryc OFM

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Si cor non orat. Bernardyński chór liturgiczny

 

Janina Dzik

Kraków

Obrazy o tematyce pasyjnej (1649) w zakrystii kościoła Bernardynów w Przeworsku i ich graficzne pierwowzory

 

str. 484 – w tym: wkładka z fotografiami str. 48,  format 146×210 mm, oprawa twarda