Karol Wojtyła w swej działalności naukowej i duszpasterskiej od dawna interesował się problemem formowania młodego pokolenia. Z jeszcze większą energią podjął to dzieło, odkąd wypowiedział epokowe słowa „człowiek jest pierwszą drogą, po której winien kroczyć Kościół” (RH, 14). Tak też autor podjął temat w jaki sposób Jan Paweł II pragnie na te ścieżki wprowadzić współczesne młode pokolenie.

str. 240, format 140×200 mm