Jest to wieloaspektowe studium o malarstwie od połowy XV do pierwszej ćwierci XVI stulecia. Motywacja wynika z chęci spojrzenia na sztukę i wniknięcia w niezwykle istotne problemy znaczenia działalności artystycznej Wita Stwosza dla średniowiecznej sztuki polskiej. Rozprawa ta przyczynia się do poszerzania wiedzy o późnogotyckim malarstwie na ziemiach polskich.

str. 272, format 170×240 mm