Dzięki niniejszej publikacji możemy poznać jednego z wielu ofiarnych bernardynów, o. Martyniana Wojciecha Darzyckiego, który samotnie budował wielką historię Kościoła i Zakonu Braci Mniejszych na Wschodzie Europy.

W XX wieku głosząc Chrystusa i udzielając sakramentów świętych, pomimo wrogości reżimu komunistycznego wobec Kościoła katolickiego, został on na terenach Związku Radzieckiego, a szczególnie na ziemi dzisiejszej Ukrainy, by czynnie brać udział w życiu i losach mieszkających tam ludzi – Polaków i Ukraińców. W srogości i zmienności czasów wykazywał swoistą wielkość i niekonwencjonalność. Kto miał szczęście spotkać i poznać osobiście tego wspaniałego Zakonnika, mógł stwierdzić, że to człowiek wielki, mądry i roztropny, wrażliwy, o wielkiej kulturze osobistej, miły i otwarty. Był bardzo skromnym człowiekiem, zakonnikiem o wysokim poziomie ascetycznym, którego ziemskie losy były niezwykle trudne i burzliwe.

str. 72, format 140×200 mm, foto. kolor i czarno-białe