Jak piękna, jak fantastyczna harmonia wnętrza oblubienicy jawi się w tym orędziu miłości! Jakże piękny jest człowiek, w ten sposób przygotowany, ogołocony i oswobodzony z siebie! Dusza taka wznosi się ponad zmysły, ponad naturę, przerasta samą siebie, przewyższa wszelką radość i wszelką boleść, przenika obłoki, a spocznie wtedy dopiero, gdy wniknie do wnętrza Tego, którego miłuje i który sam udzieli jej
pokoju otchłani.
fragm. rozdziału VII: Miłość nie umiera

296 stron

format: 146×210 mm, oprawa twarda