„Obrazy czczone pod różnymi tytułami świadczą o wierze i duchu modlitwy tego ludu, który pomny jest obecności i opieki Matki Bożej. Najświętsza Panna jaśnieje w tych obrazach jako zwierciadło Bożego piękna, mieszkanie odwiecznej Mądrości, osoba modląca się, wzór kontemplacji, ikona chwały” (Jan Paweł II, Redemptoris Mater, n. 33).

Do takich wizerunków Maryi, o których mówił bł. Jan Paweł II, należy niewątpliwie cudowny obraz Matki Boskiej Pocieszenia, w znanym sanktuarium w Leżajsku (archidiecezja przemyska), a także obraz Matki Boskiej w kościele w Krzeszowie i związane z nim cudowne miejsce Jej objawień, zwane Zjawieniem oraz miejsce objawień Matki Boskiej przy „Stoczku” Lipinach (diecezja zamojsko-lubaczowska).
Te piękne miejsca, posiadają wymiar sakralny, nadany im przez Matkę Najświętszą, a ukształtowany i utrwalony przez kilka pokoleń Jej gorliwych czcicieli.
Obecność wotów w krzeszowskim Zjawieniu i kapliczka z obrazem Matki Boskiej w borze lipińskim wzmacniają ducha tych miejsc, świadczą o ich żywotności i pamięci o wydarzeniach sprzed prawie 500 lat. Jawią się one jako miejsca szczególne, które Maryja sobie obrała, wędrując przez tę ziemię. Dlatego potrzebne stało się ich szersze opisanie. Tego szlachetnego trudu podjął się Pan mgr Stanisław Kłosowski i Pani dr Agnieszka Szykuła-Żygawska.

Publikacja została ubogacona licznymi kolorowymi fotografiami i mapami.

Niech lektura tej książki utrwali pamięć o śladach Matki Boskiej w tych miejscach.

str. 168, format 140×200 mm