Zachęcamy, wpatrzeni w przykład minionych i obecnych pokoleń przybywających do naszego Sanktuarium, do gorliwej i ufnej modlitwy o wstawiennictwo Maryi Matki Brzemiennej u Jej Syna Jezusa Chrystusa. Niech wymodlone łaski rozsławiają chwałę Boga Jedynego oraz cześć Najświętszej Maryi Panny Skępskiej; niech przyczyniają się do wzmocnienia naszej wiary, nadziei i miłości w codziennym dążeniu do wieczności.

O Cudowna Skępska Maryjo, miej w opiece dzieci swe, które z wiarą dziś przychodzą, aby o pomoc prosić Cię. Więc nie gardź dziś prośbami naszymi, ale łaskawie wysłuchaj je.

 

o. Dobromił Maria Godzik OFM

Kustosz Sanktuarium