Z radością polecam drugie wydanie książki Klasztor i kościół św. Józefa ss. Bernardynek w Krakowie, 1646-2009 autorstwa Romualda Gustawa OFM oraz Aleksandra Sitnika OFM. W tym właśnie miejscu przetrwała tradycja 550-letniej obecności tej rodziny zakonnej w Polsce. Klasztor, istniejąc nieprzerwanie od 1646 roku, odegrał w następnych stuleciach doniosłą rolę w powstawaniu nowych domów, a po kasatach większości z nich na przełomie XVIII/XIX wieku przyczynił się do ich odrodzenia w II Rzeczypospolitej oraz fundacji nowych ośrodków w Stanach Zjednoczonych i w Brazylii.

W Krakowie kościół św. Józefa przy ul. Poselskiej znany jest od dawna jako ważne miejsce kultu Opiekuna Najświętszej Rodziny. Warto o tym pamiętać w dobie aktualnie przeżywanego kryzysu naszych rodzin. Idźmy za przykładem św. Jana Pawła II, który „często przychodził tu na osobistą modlitwę, by – jak sam wyznał – uczyć się od św. Józefa być jako biskup bardziej ojcem niż urzędnikiem. Pod opiekę ziemskiego Opiekuna Pana Jezusa oddawał też wszystkie sprawy diecezjalnego duszpasterstwa rodzin” (por. M. Jakubczyk, Franciszkański Kraków, Kraków 2009, s. 70).

 dr Anzelm Janusz Szteinke OFM

autor: Romuald Gustaw OFM, Aleksander Krzysztof Sitnik OFM

str. 272, format 140×200 mm, foto. kolor i czarno-białe