W bogato ilustrowanej monografii Kalwarii Zebrzydowskiej omówiono kult pasyjny, historię posiadłości i rodziny Zebrzydowskich oraz kalwaryjskich budowli sakralnych, dzieje klasztoru, mecenatu bernardyńskiego i cudownego obrazu Matki Boskiej Kalwaryjskiej. Szczegółowo przedstawiono życie prowincji zakonnej – od strony gospodarczej i duszpasterskiej, a także organizację wielkich uroczystości odpustowych. Całość zamykają indeksy nazwisk osób zakonnych i świeckich związanych z klasztorem oraz nazw geograficznych.

Drugie wydanie monografii uzupełnił i przygotował do druku o. Mikołaj Rudyk OFM.

str. 528, format 175×240 mm, twarda oprawa