Książka autorstwa Gino Concetti ukazała się w 2004 r. Jej treść jest jednak nadal aktualna. Zapewne w dyskusji nad Eurokonstytucją i przyszłością Unii włączą się także obywatele Polski. Na pewno nie może w niej zabraknąć silnego głosu polskich katolików i ludzi wierzących. Wydaje się zatem jak najbardziej potrzebne zapoznanie się z wysiłkami i nauczaniem Jana Pawła II, który gorąco pragnął i nad tym pracował, aby jedność Europy i Europejczyków była oparta nie tylko na wspólnym rynku, ekonomii i wspólnej polityce, ale przede wszystkim na wartościach wynikających z wiary chrześcijańskiej.

str. 188, format 140×200 mm