Kronikarski język publikacji zaproponowany przez autora, daje możliwość duchowego wędrowania razem z misjonarzami po odległej krainie Dalekiego Wschodu. Uczenia się jej historii, kultury, obyczajów w ich otwartości na orędzie ewangelicznej nowiny o odkupieniu w Jezusie Chrystusie. Dzieło misyjne na wyspie Sachalin stojące pod wyraźnym wpływem franciszkańskiego charyzmatu, niesie ze sobą świadectwo życia Ojców Bernardynów, którzy z dala od Ojczyzny, w niepewnych politycznie czasach, dzień po dniu odkrywali przed miejscową ludnością prawdy wiodące do poznania Boga i Jego miłości.

str. 192, format 140×200 mm