Mimo tylu wieków postać Ubogiego z Asyżu pozostaje bardzo żywa. W dalszym ciągu ma ona wielką moc oddziaływania, fascynuje nie tylko chrześcijan wszystkich wyznań, ale również ludzi, którzy nie wyznają ani naszej wiary, ani nie żyją w naszej kulturze. Wydaje się, że postać tę otacza urok, który każe milknąć wszelkim różnicom. Franciszek z Asyżu był w XIII wieku człowiekiem powrotu do Ewangelii. Zrywając z systemem polityczno-religijnym swego czasu, systemem władzy feudalnej Kościoła i wojen świętych, powrócił do Ewangelii ubóstwa, braterstwa oraz pokoju.

Publikacja ta nie jest biografią w ścisłym tego słowa znaczeniu. Jest raczej przybliżeniem przeżycia ewangelicznego Franciszka w świetle historii. Intencją Autora było podkreślenie tego spotkania ewangelicznego z historią ludzi. Spotkania, które pozostaje oświetlającym dla nas dzisiaj.

tłum.: Wacław Michalczyk OFM, Stanisław Nowakowski OFM

str. 288, format 120×175 mm, twarda oprawa