Tomik wierszy Dotykając codzienność o. Błażeja Bogdana Budnika, kapłana prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP oo. Bernardynów. Niniejszy tomik złożony z trzech rozdziałów – Kalwaryjskie niebo, Wiersze dla mamy oraz Ludzie i sprawy nieobojętne – zawiera wiersze pełne refleksji i zadumy nad samym sobą, nad otaczającym światem, jego tajemnicą i pięknem, nad człowiekiem – jego wnętrzem. Nad pytaniami: kim jestem? w co wierzę? jakie są moje wartości życiowe? do czego dążę? – które może zadać sobie każdy człowiek – istota myśląca, pragnąca, wierząca.