Reguła i życie braci mniejszych polega na zachowaniu świętej Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa przez życie w posłuszeństwie, bez własności i w czystości.

                                                                        św. Franciszek, Reguła, Rozdz. I.

 29 maja 2017 roku od wydania bulli Ite et vos in vineam meam minęło 500 lat. W celu przybliżenia szerszemu gronu czytelników omawianego dokumentu, będącego cezurą w dziejach zakonu, magister filologii klasycznej o. Kazimierz Żuchowski (†2017) i znawca franciszkanizmu o. dr Czesław Gniecki podjęli się wydania go drukiem w języku polskim wraz z komentarzem. Aby lepiej zrozumieć genezę franciszkańskich sporów o ubóstwo, które doprowadziły do podziału zakonu, o. Gniecki w pierwszej części niniejszej publikacji omówił historię Zakonu Braci Mniejszych od jego założenia do 1517 roku, akcentując momenty wydania dokumentów papieskich dotyczących regulacji życia zakonnego. (…)

W drugiej części omawianej pracy o. Kazimierz Żuchowski oprócz bulli Ite et vos in vineam meam papieża Leona X przetłumaczył na język polski i podał w układzie chronologicznym osiem dokumentów:

– bullę Quo elongati wydaną przez papieża Grzegorza IX
28 września 1230 roku,
– bullę Nimis iniqua wydaną przez papieża Grzegorza IX
21 sierpnia 1231 roku,
– bullę Ordinem vestrum wydaną przez papieża Innocentego
IV 14 listopada 1245 roku,
– brewe Quanto studiosus wydane przez papieża Innocentego
IV 19 sierpnia 1247 roku,
– bullę Exiit qui seminat wydaną przez papieża Mikołaja III
14 sierpnia 1279 roku,
– brewe Ad fructus uberes wydane przez papieża Marcina IV
13 grudnia 1281 roku,

– bullę Super cathedram wydaną przez papieża Innocentego
IV 18 lutego 1300 roku,
– bullę Exivi de paradiso wydaną przez papieża Klemensa V
6 maja 1312 roku.

Niniejszą publikację wydajemy nie tylko z racji jubileuszu, ale by stanowiła naukowy przyczynek do historii Zakonu Braci Mniejszych. Pragniemy ukazać nie spory, ale ogrom pokoju i dobra, jakie przez pokolenia wnieśli i wciąż wnoszą naśladowcy św. Franciszka z Asyżu. Poprzez wierność Bogu i Zakonodawcy stanowią oni nieprzerwanie od wieków ostoję duchowego dorobku dla tych, którzy chcą korzystać z powierzonego im franciszkańskiego charyzmatu.

o. Aleksander Krzysztof Sitnik OFM

SPIS TREŚCI

Wstęp, Aleksander Krzysztof Sitnik OFM

Część I
Czesław Gniecki OFM,

Franciszkańskie ubóstwo
i papieskie interpretacje Reguły św. Franciszka
do roku 1517

Część II
Dokumenty papieskie,

Kazimierz Żuchowski OFM –
tł. na język polski

Aneks
Konstytucja Apostolska Felicitate Quadam
papieża Leona XIII o potrzebie przywrócenia
jedności Zakonu Braci Mniejszych,
Wacław Michalczyk OFM – tł. na język polski