Podejmując się napisania tych kazań autor pragnął, aby były one pomocne wszystkim, zarówno kapłanom, jaki i ludowi Bożemu, służąc jako materiał do głębokiej refleksji nad życiem i odpowiedzialnością człowieka względem miłosierdzia Bożego.

str. 85, format 140×200 mm