Publikacja ta jest owocem pracy naukowo-dydaktycznej Autora w seminariach duchownych. W książce tej zostały połączone dwa zagadnienia, które ukazują Boga Biblii jako Zbawcę i Stwórcę w Jego relacji do świata i człowieka, co przecież jest samym sednem historii zbawienia. Objawienie biblijne głosi, że to Bóg Zbawca jest Stwórcą świata i ludzi.

W części pierwszej została zawarta refleksja nad teologicznym przesłaniem prehistorii biblijnej zawartej w Rdz 1-3. Część druga jest w istocie teologią biblijną, jej tytuł brzmi: Objawienie Jednego Boga w dziejach zbawienia. Niniejsza praca z pewnością będzie pożyteczna nie tylko dla studentów teologii, ale także dla wszystkich, kochających Słowo Boże, które trwa na wieki (Iz 40,8).

str. 150, format 140×200 mm