NAKŁAD WYCZERPANY

Książka składa się z 17 rozdziałów, dopełnionych wstępem i zakończeniem. Rozdziały zasadniczo ujmują temat chronologicznie, choć ich tytuły mogą sugerować, jakoby treść książki została ułożona problemowo. W rzeczywistości Autorzy, ojcowie Kajetan Jan Grudziński i Aleksander Krzysztof Sitnik, dostrzegli, że poszczególne epoki związane są z innymi przejawami zawartej w tytule służby Ojczyźnie, poczynając od późnośredniowiecznego wkładu w kształtowanie się języka polskiego, polskiego kazania i polskiej pieśni religijnej, poprzez rolę na Kresach Wschodnich w Rzeczypospolitej szlacheckiej, aż po zaangażowanie szkolne, udział w manifestacjach patriotycznych i w powstaniach XIX wieku, kończąc na prawie już współczesnym udziale w odbudowie Rzeczypospolitej w okresie międzywojennym, dzieleniu z narodem sytuacja okupacyjnej lat 1939-1945 i powojennego zniewolenia komunistycznego.

Kompetencje obu Autorów – są historykami, specjalistami od dziejów bernardynów – stanowią rękojmię, że dostajemy do ręki rzecz napisaną ze znawstwem zagadnienia, relacjonującą fakty i przedstawiającą je we właściwym oświetleniu. Trzeba zatem stwierdzić, że książka będzie pożyteczną lekturą dla każdego, komu bliskie są dzieje Polski, poznanie rzeczywistej roli Kościoła i jego instytucji, w tym zakonów w krzewieniu kultury religijnej na naszych ziemiach, wreszcie dla każdego, kto chce poznać drogi autentycznego patriotyzmu, wyrażającego się w czynach, a nie deklaracjach.

 prof. zw. dr hab. Roland Prejs OFMCap

str. 336, format 170×240 mm, oprawa twarda