Publikacja jest kontynuacją dzieła ks. Kamila Kantaka „Bernardyni polscy”. Tom III, obejmujący w obszernym zarysie historię bernardynów i bernardynek w latach 1772-1946, opracował autor na podstawie istniejących materiałów źródłowych zarówno drukowanych jak i rękopiśmiennych. Książka zawiera indeksy nazwisk i nazw geograficznych.

str. 573, format 165×240 mm