Album poświęcony klasztorowi OO. Bernardynów i kościołowi pw. św. Barbary w Przeworsku, wydany z okazji 550-lecia istnienia tego konwentu. Przedstawia piękno architektury obiektów oraz zachowane w nich dzieła sztuki, ponadto zawiera bogato ilustrowaną część dotyczącą historii klasztoru i kościoła, oraz część poświęconą bieżącym wydarzeniom i duszpasterstwu. Autorami są przeworszczanie: Wojciech Kapusta (zdjęcia) i Szymon Wilk (tekst).

256 stron
420 zdjęć
format: 210 × 297 mm