• Sanktuaria
  • Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej 1513–2013
kup teraz
72.00 zł
Nakład wyczerpany

Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej 1513–2013

Wiktor Tokarski OFM Aleksander Krzysztof Sitnik OFM juxar
89 ocena kupujących

Historia Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej swoimi początkami sięga roku 1513. Właśnie wtedy, w uroczystkosć Wniebowzięcia, 15 sierpnia, rzeszowski mieszczanin Jakub Ado doświadczył cudownego widzenia Matki Bożej i usłyszał Jej słowa: "Chcę na tym miejscu chwałę Syna mego widzieć i nieść pociechę utrapionym". Jak mówi legenda, na drzewie gruszy, na którym zjawiła się Najświętsza Panienka Ado znalazł figurę Maryji z Dzieciątkiem Jezus na rękach.

W roku 2013 minęło 500 lat od tego wydarzenia i 2590 od koronacji figury. Dla Bernardynów, stóżów Sankturanium powstałego na miejscu objawienia, była to okazja do uroczystych obchodów. Nadano im nazwę Wielki Jubileusz Sanktuarium. [...]

Spis treści

[Contens]

 

 

Wprowadzenie

[Introduction]

 

  1. inf. dr Wiesław Szurek, Wikariusz Biskupi

Kazanie wygłoszone 25 XI 2013 roku w Bazylice Wniebowzięcia NMP w Rzeszowie na otwarcie Sympozjum

[Sermon preached on 25 XI 2013 in the Basilica of St Mary’s Assumption for the opening of the symposium]

 

Część I

Fundacja i jej dzieje

 

dr Patrycja Gąsiorowska [Polska Akademia Nauk w Krakowie]

Franciszkanie na ziemiach polskich do roku 1453

[Franciscan Fathers on Polish lands until 1453]

 

  1. dr hab. Ks. Stanisław Nabywaniec [Uniwersytet Rzeszowski]

Bernardyni w (archi)diecezji przemyskiej i diecezji rzeszowskiej (1465-2012)

[Bernardine Fathers in the (arch)diocese of Przemyśl and Rzeszów (1465-2012)]

 

  1. zw. dr hab. Feliks Kiryk [Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie]

Rzeszów w okresie rozwoju i pomyślności w XVI i XVII wieku

[History of old Rzeszow]

 

  1. dr hab. ks. Andrzej Bruździński [Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II w Krakowie]

Dzieje kultu Matki Bożej w sanktuarium bernardynów w Rzeszowie w okresie staropolskim

[History of Our Lady's cult in the sanctuary of Bernardine fathers in Rzeszów during the Old Polish period]

 

dr hab. ks. Tomasz Moskal [Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II w Lublinie]

Mikołaj Spytek Ligęza z Bobrku herbu Półkozic (ok. 1562-1637)

[Mikołaj Spytek Ligęza from Bobrek of Półkozic coat of arms (about 1562-1637)]

 

  1. dr hab. Tadeusz M. Trajdos [Uniwersytet Warszawski]

Fundacja i dotacja klasztoru bernardynów w Rzeszowie

[Foundation and Dotation of the Monastery of Bernardines in Rzeszów]

 

dr Krzysztof Witkowski [Muzeum Technik Ceramicznych w Kole]

Struktura wewnętrzna klasztoru oo. Bernardynów w Rzeszowie w latach 1629-1772

[Internal structure of the Bernardine Friary in Rzeszów between 1629 and 1772]

 

dr Aleksander Krzysztof Sitnik OFM, mgr Kazimierz Żuchowski OFM [Wyższe Seminarium Duchowne oo. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej]

Dokumenty pergaminowe z 1898 i 1857 roku pochodzące z archiwum klasztornego oo. Bernardynów w Rzeszowie, przechowywane w Archiwum Prowincji oo. Bernardynów w Krakowie

[Parchment documents from 1898 and 1857 from the Archives in Bernardine Fathers’ Monastery in Rzeszów, kept in the Archives in Bernardine Fathers’ Province in Kraków]

 

  1. zw. dr hab. Roland Prejs OFMCap [Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II w Lublinie]

Zakony w galicyjskiej rzeczywistości zaboru austriackiego (1773-1918)

[Religious orders in the Galician reality of Austrian occupation]

 

dr Aleksander Krzysztof Sitnik OFM [Wyższe Seminarium Duchowne oo. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej]

Tercjarstwo i bractwa zrzeszone przy bernardyńskim kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP w Rzeszowie w XVIII-XX wieku

[Third Franciscan Order and brotherhoods associated with the Bernardine church of the Assumption of the Blessed Virgin Mary in Rzeszow in XVIII-XX]

 

mgr lic. Marek Miławicki OP [Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II w Krakowie]

„Liber Miraculorum” o. Cypriana Jurkiewicza OFM z lat 1915-1938. Przyczynek do badań nad kultem figury Matki Boskiej Rzeszowskiej i obrazu św. Antoniego w sanktuarium bernardynów rzeszowskich

[Father Cyprian Jurkiewicz's  OFM "Liber Miraculorum" covering years 1915 -1938; a contribution to an examination of the cult of Our Lady of Rzeszow' statue and of St Anthony's painting in the Fathers Bernardine's sanctuary in Rzeszów]

 

dr Sławomir Brzozecki OP [Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II w Lublinie]

Klasztor Ojców Bernardynów w Rzeszowie w czasie II wojny światowej

[Bernardine Fathers’ monastery in Rzeszów during the World War II]

 

Część II

Sztuka i konserwacja

 

dr Cyprian Janusz Moryc OFM [Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II w Lublinie]

Co robi złoto na ołtarzu? Charakterystyczne elementy formalne kompozycji architektoniczno-artystycznej kościołów bernardyńskich

[What is the purpose of gold on the altar? Characteristic elements that form the architectural and artistic compositions of Bernardine churches]

 

dr Janina Dzik [Kraków]

Inspiracje włoskie w osiemnastowiecznej polichromii kościoła Bernardynów w Rzeszowie. Ze studiów nad polskim malarstwem monumentalnym w XVIII wieku

[Italian inspirations in 18th century wall-painting of the Bernardine church in Rzeszów. From studies of Polish monumental painting in the 18th century]

 

  1. dr hab. Aneta Kramiszewska [Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II w Lublinie]

Opowieść założycielska rzeszowskiego sanktuarium w świetle źródeł ikonograficznych

[The foundation history of the sanctuary in Rzeszów in the light of iconographic sources]

 

mgr Agata Dworzak [Uniwersytet Jagielloński w Krakowie]  

Zapomniany kult wizerunku Matki Boskiej w kościele bernardyńskim w Rzeszowie

[The forgotten cult of the image of Saint Mary in the Bernardine’s church in Rzeszów]

 

mgr Inga Platowska-Sapetowa [Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II w Lublinie]

Słodki owoc drzewa gruszkowego. Matka Boża Patronka Miasta Rzeszowa i Jej ikonosfera

[Sweet fruit of the pear tree”. Mother of God the Patroness of Rzeszów and her iconography]

 

dr Dobrosława Horzela [Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II w Krakowie]

Figura Matki Boskiej Rzeszowskiej – problematyka formy

[The figure of the Virgin Mary of Rzeszów – formal issues]

 

mgr Ewelina Dziopak-Gruszczyńska [Konserwator dzieł sztuki w Rzeszowie]

Prace konserwatorskie przy gotyckiej rzeźbie Matki Boskiej Rzeszowskiej z 3 ćw. XV w.

[Conservation of the gothic sculpture of Saint Mary of Rzeszów from late 15th century]

 

dr Julian Mieczysław Śmierciak OFM [Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II w Lublinie]

Organy w Bazylice Wniebowzięcia NMP oo. Bernardynów w Rzeszowie. Badania historyczno – instrumentoznawcze

[The Organ in the Basilica of the Assumption BVM of the Bernardine Fathers in Rzeszów. A Historical Research]

 

mgr Marta Nikiel [Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Rzeszowie]

Zakres prac remontowo - konserwatorskich w latach 1945-2012

[The scope of maintenance and repair works in 1945-2012]

 

Część III

Teologia i duszpasterstwo

 

dr hab. Benedykt Jacek Huculak OFM [Klasztor oo. Bernardynów w Krakowie]

Szczególna więź Maryi Panny z Osobami Trójcy i pierwszy tego wyraz w Niepokalanym Poczęciu

[Peculiar Bonds of the Blessed Virgin Mary with the Persons of the Holy Trinity and its First Fruit in Her Immaculate Conception]

 

dr Bartłomiej Jakub Mazurkiewicz OFM [Wyższe Seminarium Duchowne oo. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej]

Kaznodziejstwo o. Salwatora Radlińskiego (1751-1825) OFM. (Ideał katolika w przepowiadaniu autora)

[Father Salwator Radliński's sermons (1751-1825) OFM (The ideal Catholic as presented by the author of these sermons)]

 

  1. dr hab. Oktawian Roman Jusiak OFM [Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II w Lublinie]

Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej – realizacja funkcji religijno-społecznych

[Sanctuary of Our Lady of Rzeszów – realisation of religious and social functions]

 

dr Leonard Zdzisław Hryniewski OFM [Wyższe Seminarium Duchowne oo. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej]

Duszpasterstwo w parafii i sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej

[The pastoral work in the parish and sanctuary of Our Lady of Rzeszów]

 

dr Sebastian Michał Feret OFM [Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II w Lublinie]

Celebracja roku liturgicznego w sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej

[Celebration of the Liturgical Year in the Sanctuary of Our Lady of Rzeszów]

 

dr Wiktor Piotr Tokarski OFM [Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II w Lublinie]

Nowa Ewangelizacja w Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej w latach 2008-2014

[New Evangelization in the Shrine of Our Lady of Rzeszów in 2008-2014]

 

dr ks. Tomasz Bać [Wyższe Seminarium Duchowne w Rzeszowie]

Rola sanktuarium ojców Bernardynów w diecezji rzeszowskiej

[The role of Bernardine Fathers’ sanctuary in the diocese of Rzeszów]

 

mgr Juliusz Marcin Chłanda OFM [Klasztor oo. Bernardynów w Łodzi]

Cherubin Julian Pająk OFM (1940-2006) jeden z wybitniejszych duszpasterzy bernardyńskich w Rzeszowie

[Cherubin Julian Pająk OFM (1940-2006) one of the most outstanding bernardine pastors in Rzeszów]

 

Komentarze
 
Ocena
Brak komentarzy
Copyright © calvarianum.pl 2014
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja:
VArts.pl