kup teraz
25 00
35.00 zł

Williama L. Craiga ujęcie czasowego początku wszechświata

Artur Salezy Nowak OFM 226
89 ocena kupujących

Kosmologia przyrodnicza jest dziedziną wiedzy naukowej, której treściowa zawartość generuje niezwykle interesującą problematykę systematyczną oraz historyczną. Zarówno pierwszy jak i drugi krąg problemowy jest bogato reprezentowany w piśmiennictwie fachowym z zakresu stricte rozumianej filozofii jak i teologii. W publikacjach w mniejszym lub większym stopniu popularnych są rozpatrywane w sposób mniej specjalistyczny traktowane kwestie istotne dla szeroko rozumianego pojęcia „światopoglądu”. Poważne miejsce i rolę w tym względzie odgrywa szeroko pojęta racjonalna analiza takich terminów-kluczy jak czas, początek czasu, wszechświat lub świat, początek czasowy świata, nieskończoność albo czasowa skończoność świata, standardowo rozumiana hipoteza wielkiego wybuchu, osobliwość początkowa a czasowy początek świata.

Analiza wymienionych przykładowo kategorii jest w rozprawie profilowana poprzez jedną w zasadzie dyscyplinę przyrodniczą, jaką jest kosmologia przyrodnicza oraz poprzez stanowisko wyróżnionego i wpływowego współcześnie autora, którym jest W. L. Craig.

Oryginalność prezentowanego w rozprawie stanowiska wyraża się m.in. w świadomym dystansowaniu się od dominujących współcześnie, również w rodzimej literaturze przedmiotu, orientacji mniej lub bardziej scjentyzujących, swoiście traktujących problematykę filozofii kosmologii, jako działu filozofii nauk przyrodniczych, szerzej, filozofii nauki.

Powyższa praca będzie z pewnością interesująca nie tylko dla odbiorcy o profilu kosmologicznym, ale i filozoficznym, a także teologicznym oraz światopoglądowym.

str. 244, format: 170x230 cm 

Komentarze
 
Ocena
Brak komentarzy
Copyright © calvarianum.pl 2014
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja:
VArts.pl