• Bernardyniana
  • Wkład Bernardynów w życie religijno-kulturalne Narodu Polskiego (wybrane aspekty)
kup teraz
37 00
48.60 zł

Wkład Bernardynów w życie religijno-kulturalne Narodu Polskiego (wybrane aspekty)

Czesław Gniecki OFM Aleksander Krzysztof Sitnik OFM isbn
89 ocena kupujących

Wprowadzenie

Św. Jan Paweł II adhortacji apostolskiej Vita consecrata zaraz na początku zwraca uwagę na potrzebę dziękczynienia Bogu za obecność w Kościele i w świecie zakonów i instytutów zakonnych oraz innych form życia konsekrowanego, stanowią one bowiem Jego wielki dar dla Kościoła i ludzkości (VC 2). Autor w zakończeniu dokumentu powraca do dziękczynienia, by zachęcić osoby zakonne do wpatrywania się w bogatą przeszłość swojego zakonu po to, aby „budować nową wielką historię” (VC 110). Z okazji Roku Życia Konsekrowanego na taką postawę wskazuje również papież Franciszek w Liście apostolskim do osób konsekrowanych, w którym zachęca  wszystkie wspólnoty chrześcijańskie do przeżywania tego czasu przede wszystkim, „aby podziękować Panu i z wdzięcznością przypomnieć o otrzymanych darach, które nadal otrzymujemy za pośrednictwem świętości założycieli i założycielek oraz wierności własnemu charyzmatowi tak wielu osób konsekrowanych”. Trzeba więc „pochwalić się” otrzymanymi od Boga darami i współbraćmi, którzy poprzez wierność charyzmatowi zakonu doszli do szczytów doskonałości i świętości życia. 

Spojrzenie w przeszłość i postawa wdzięczności Bogu za udzielone dobra ma prowadzić osoby zakonne do jeszcze większego zaangażowania w służbę Bogu i ludziom i do „przeżywanie teraźniejszości z pasją”, co członków zakonu ma skłaniać do uważnego wsłuchiwania się w głos Ducha Świętego, by na co dzień coraz gorliwiej żyć Ewangelią i z pasją iść za Chrystusem we wspólnocie Kościoła, zgodnie z wskazaniami Założyciela, a wspólnoty zakonne winno prowadzić do umacniania nadziei na przyszłość. Papież Franciszek w swoim liście do osób konsekrowanych zachęca, aby mimo przeżywania różnych trudności tę przyszłość „przyjąć z nadzieją” i pełnym zaufaniem Opatrzności Bożej.

Każdy zakon powinien „wspominać i opowiadać swoją chwalebną przeszłość” i patrzeć w przyszłość z nadzieją dokonywania, w uległości natchnieniom Ducha Świętego, wielkich dzieł w Kościele i w dzisiejszym świecie. Z tytułu Roku Życia Konsekrowanego chcemy ukazać niektóre aspekty życia i działalności franciszkańskiej wspólnoty Zakonu Braci Mniejszych w Polsce, a także w duchu papieskiego listu popatrzeć na przeszłość naszej Prowincji i ukazać wybrane aspekty jej bogatej i świetlanej historii. Niektóre kwestie działalności bernardynów zostały już omówione w opracowaniu pt. Pięćset pięćdziesiąt lat obecności oo. Bernardynów w Polsce (1453-2003)[1], które zostało opublikowane z okazji jubileuszu 550-lecia Prowincji Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny Zakonu Braci Mniejszych w Polsce. Przedstawione w nim tematy znalazły w niniejszej publikacji (chociaż nie jest to jej celem) dopełnienie. Zamieszczone niżej teksty kładą nacisk na dorobek bernardynów widziany jako wkład w życie Kościoła i Ojczyzny. Nie wyczerpują one wszystkich aspektów życia i działalności bernardynów, a tylko przybliżają niektóre, aby ich świadomość zachęciła, na zakończenie Roku Życia Konsekrowanego, do dziękczynienia Bogu i uwielbiania Go za wszelkie dobro.  

[1] Pięćset pięćdziesiąt lat obecności oo. Bernardynów w Polsce (1453-2003), red. W. F. Murawiec, D. A. Muskus, Kalwaria Zebrzydowska 2006.

str. 442, format 140x200 mm, oprawa miękka


Spis treści

 

Wprowadzenie

 

Patrycja Gąsiorowska

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 

Zarys dziejów zakonów franciszkańskich na ziemiach polskich do 1454 roku z uwzględnieniem działalności św. Jana Kapistrana

 

Salezy Bogumił Tomczak OFM

Poznań

Klasztory bernardyńskie w Polsce w jej granicach historycznych

 

Czesław Gniecki OFM

WSD oo. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej

Bernardyńscy świadkowie świętości i ideałów franciszkańskich

 

Egidiusz Jarosław Włodarczyk OFM

WSD oo. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej

Bernardyni głosicielami Słowa Bożego

 

Oktawian Roman Jusiak OFM

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Sanktuaria bernardyńskie i specyfika bernardyńskiego duszpasterstwa

 

Marceli Ryszard Gęśla OFM

Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Przeworsku

Działalność misyjna Ad gentes na Ukrainie

 

Oktawian Roman Jusiak OFM

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Bernardyńskie szkoły dla młodzieży świeckiej

 

Oktawian Roman Jusiak OFM

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Aktywność społeczna i patriotyczna bernardynów

 

Aleksander Krzysztof Sitnik OFM

WSD oo. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej

Piśmiennictwo bernardyńskie XV–XXI wieku  

 

Ryszard Żmuda

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Stan badań bibliologicznych o bibliotekach klasztornych bernardynów w Polsce za lata 1918-2015

 

Julian Mieczysław Śmierciak OFM

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Działalność muzyczna i organmistrzowska bernardynów

 

Cyprian Janusz Moryc OFM

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

„Nadmierne nowe osobliwości”. Artystyczna działalność bernardynów polskich w okresie nowożytnym

Komentarze
 
Ocena
Brak komentarzy
Copyright © calvarianum.pl 2014
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja:
VArts.pl